Improwizacja kabaretowa

Organizujemy „Wieczory Komedii Improwizowanej”

To spektakle składające się z różnorodnych, improwizowanych form (gier oraz w pełni improwizowanych piosenek), w których bohaterowie, miejsca i czasy akcji zmieniają się jak w kalejdoskopie. Kalejdoskopem tym kręcą nie tylko aktorzy, ale i publiczność, biorąca aktywny udział w przedstawieniu i mająca pełne prawo do decydowania o tym, co wydarzy się na scenie. Ze względu na improwizowany charakter występu, bez problemu może on nawiązywać np. do branży lub charakteru firmy organizującej wydarzenie.

Improwizacja to:

  • niepowtarzalność – widz ma świadomość unikalności występu – nie jest możliwe powtórzenie go po raz drugi;
  • energia – improwizacja jest bardzo żywą dziedziną sceniczną, zarówno dla improwizatorów jak i widzów;
  • interaktywność – widownia podając sugestie, decyduje o temacie poszczególnych scen, o tym kto ma w nich wystąpić, w jakim miejscu będzie się działa akcja, etc.